Verbod op de 'lage Argentijnse forehand'
Er wordt extra aandacht gevraagd voor de lage forehand slag (de 'lage Argentijnse forehand'). Deze instructie geldt als aanvullende interpretatie van regel 9.7 van het spelreglement. De regel luidt: “Spelers mogen de bal niet opzettelijk met een slag van de grond omhoog spelen, behalve bij een schot op doel”.

De 'lage Argentijnse forehand' is een betrekkelijk nieuwe techniek, waarbij de bal met de zijkant van de stick net boven de haak wordt gespeeld. Bij deze slag heeft de speler zijn stick vlak op de grond, met de platte kant naar boven.

De 'lage Argentijnse forehand' wordt als gevaarlijk beschouwd. Dit komt omdat de bal, als deze niet met precies de juiste techniek of op de juiste plek van de stick wordt geraakt, hard en ongecontroleerd omhoog gaat. Daar komt nog bij dat de richting waarin de bal gaat door de tegenstander – maar vaak ook door de speler die de bal slaat – moeilijk kan worden ingeschat. Omdat de techniek ook soms per ongeluk of gecamoufleerd wordt toegepast, hebben tegenstanders nauwelijks de tijd om te reageren wanneer de bal omhoog gaat.

Dit alles heeft alleen betrekking op de harde slag met de zijkant van de stick. Als de zijkant van de stick gecontroleerd wordt gebruikt is het geen gevaarlijk spel en dus ook geen overtreding waarvoor gefloten moet worden. Een gecontroleerde “jab tackle” of het gecontroleerd gebruiken van de zijkant van de stick om de bal over een stick of over de liggende keeper heen te spelen is toegestaan. Ook wanneer een speler bij een schuifslag de bal (ook) met de zijkant van zijn stick raakt, is dit geen overtreding wanneer dit gecontroleerd en zonder gevaar gebeurt.

Deze extra interpretatie is door de Hockey Rules Board van de FIH en de Commissie Spelregels van de KNHB uitgegeven. De KNHB voert deze interpretatie met onmiddellijke ingang in.

Aanvullende opmerking van de Commissie Spelregels:

De 'lage Argentijnse forehand' is een slag die op hoog (internationaal) niveau door spelers is gesignaleerd en waarvoor topspelers zelf aandacht en regelaanpassing hebben gevraagd. In de Nederlandse competities en zeker op recreatief niveau wordt deze techniek vrijwel niet toegepast.

De bovenstaande instructie zal daarom voor heel veel scheidsrechters in de praktijk nauwelijks gebruikt hoeven te worden, omdat de spelers deze slag niet zullen gebruiken. Toch is het goed om te weten dat de 'lage Argentijnse forehand' bestaat, hoe hij wordt toegepast en vooral dat het niet mag.

Maar ga vooral niet op zoek naar slagen “die er misschien wel een beetje op lijken”, want het enige doel van deze nieuwe interpretatie is om het gevaar van deze nieuwe techniek te onderkennen en te voorkomen.